แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างรื้อถอนและปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๕
Thursday, 08 March 2012 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ