แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน และระบบเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
Monday, 12 November 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ