แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 05 February 2019 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ