แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ การจัดหาผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายชุดนักศึกษาต้นแบบประจำปีการศึกษา 2562
Thursday, 14 March 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะจัดหาและบริการชุดนักศึกษาต้นแบบสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้สวมใส่ชุดนักศึกษาต้นแบบที่มีความถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2548 ดำเนินไปด้วยดีมีความเหมาะสมและบริสุทธิ์ยุติธรรมก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย สำนักจัดการทรัพย์สิน ขอประกาศสรรหาผู้ประกอบการจำหน่วยและบริการชุดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ชุดนักศึกษาชาย ชุดนักศึกษาหญิง และชุดนักศึกษามุสลิม
2. เสื้อกิจกรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
3. เสื้อเฟรชชี่
4. หมวกเฟรชชี่

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการเสอนราคา และสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนนี้จึนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ อาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน สอบถามรายละเอีดยเพิมเติม 077355671


ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักบุคลากร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 รายการ
   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร