แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 26 April 2019 เขียนโดย :   คณะครุศาสตร์