แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 12 November 2018 เขียนโดย :   บัณฑิตวิทยาลัย