แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางและข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำห้องวิทยพัฒน์และภูมิพัฒน์ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Monday, 08 July 2019 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี