แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างพิมพ์จุลสารบริการวิชาการ โครงการขับเคลื่อน SRU MODEL กิจกรรม 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 26 July 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น