แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดทำโรงเรือนเพาะพันธ์พืช สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
Tuesday, 30 July 2019 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี