แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโครงการนักศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเอง
Wednesday, 04 December 2019 เขียนโดย :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์