แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสทรา 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)
Tuesday, 14 January 2020 เขียนโดย :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์