แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ผู้ชนะราคา เครื่องผสมยางพร้อมถัง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 27 March 2020 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี