แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเกษตรพร้อมห้องปฏิบัติการทางด้านพืช โรงผลิตปุ๋ยหมัก และห้องเก็บอุปกรณ์ทางด้านการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 08 June 2020 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี