แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเกษตรพร้อมห้องปฏิบัติการทางด้านพืช โรงผลิตปุ๋ยหมัก และห้องเก็บอุปกรณ์ทางด้านการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 15 June 2020 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี