แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 15 September 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น