คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 15 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  7 ส.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเชื้อของโรคระบาดอื่น ๆ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  4 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการฝ่ายพัสดุ
  29 ก.ค. 2563ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้อง Learning Space อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  22 ก.ค. 2563ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Router) จำนวน ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  13 ก.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Router) จำนวน ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  10 ก.ค. 2563ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการงานจ้างออกแบบหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฝ่ายพัสดุ
  10 ก.ค. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฝ่ายพัสดุ
  9 ก.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้อง Learning Space อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  9 ก.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  29 มิ.ย. 2563ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  29 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  26 มิ.ย. 2563การจัดหาผู้ประกอบเพื่อจำหน่วยเสื้อเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2563Teerawat Kitngam
  25 มิ.ย. 2563ประกาศ ราคากลางงานจ้างออกแบบหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฝ่ายพัสดุ
  6 ธ.ค. 2553ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่งฝ่ายพัสดุ
  5 ธ.ค. 2553สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย บริเวณถนนซอย 1ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1