แสดงข่าวในหมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Micro Teaching สำหรับผู้เรียน 40 คน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Wednesday, 23 September 2020 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพชั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด