คำค้น :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 136 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  22 พ.ย. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  20 พ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
  17 พ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  13 พ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
  13 พ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
  13 พ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
  13 พ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี) สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  7 พ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา
  2 ส.ค. 2554ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
  21 ธ.ค. 2553ใบสมัครหัวหน้าสำนักงานคณบดี
  12 เม.ย. 2553ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครคณบดี
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
  19 มี.ค. 2553ใบสมัครอาจารย์สัญญาจ้าง
  10 มี.ค. 2553ใบสมัครบุคลากรประจำตามสัญญา
กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5