SRU Authentication : Login | Logoutแสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 168 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  7 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา
  7 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้โรงแรมและการท่องเที่ยว SRU พาวิลเลี่ยม สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
  3 เม.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  31 มี.ค. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  27 มี.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยว SRU พาวิลเลี่ยน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จำนวน 1 อัตรา
  13 มี.ค. 2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง
  13 มี.ค. 2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  13 มี.ค. 2560รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  13 มี.ค. 2560ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  11 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  6 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1 มี.ค. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง บุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  28 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  28 ก.พ. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  10 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  8 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  8 ก.พ. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  8 ก.พ. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือก บุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักจัดการอาคารและบริเวณ สังกัดกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สำนักงานอธิการบดี
  3 ก.พ. 2560ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  25 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักจัดการอาคารและบริเวณ สังกัดกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
  25 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  20 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  20 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  20 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
  16 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะนิติศาสตร์
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะครุศาสตร์
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  9 ม.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6   หน้าถัดไป>>