SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
Monday, 13 November 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 5 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  4  อัตรา

-  สาขาการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

-  สาขาการเมืองการปกครอง จำนวน 1 อัตรา

-  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา

-  สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) และ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศรายชื่อผู้มีความเหมาะสมในการเข้าเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบัณฑิตวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี