SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก้ป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
Sunday, 14 January 2018 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก้ป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 5 อัตรา

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

1.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

2. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จำนวน 1 อัตรา

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) และ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์
   ประกาศรายชื่อผู้มีความเหมาะสมในการเข้าเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบัณฑิตวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี