SRU Authentication : Login | Logout


ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 1  อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาจีน  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1  อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  สาขาวิชาภาษาจีน 

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

สาขาวิชาภาษาไทย  1  อัตรา
สาขาวิชาดนตรีสากล  1  อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้โรงแรมและการท่องเที่ยว SRU พาวิลเลี่ยม สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากเดิมประกาศรายชื่อ วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560  เปลี่ยนแปลงเป็น วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 13