ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. คว้ารางวัลชมเชยนวัตกรรมทางสุขภาพ ในการประชุมวิชาการนวตกรรมสู่สุขภาพยุคใหม่ 2019 22 Jul 2019 78
2 มรส.จัดปฐมนิเทศนศ.มุสลิม สร้างคุณธรรม – จริยธรรมที่ ฝึกนศ.ก้าวสู่การเป็นผู้นําที่ดีในอนาคต 13 Jul 2019 93
3 ชาวราชภัฏสุราษฎร์ ฯ พร้อมใจ“ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.” 13 Jul 2019 88
4 นศ.พยาบาล มรส. เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 11 13 Jul 2019 208
5 มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 13 Jul 2019 81
6 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 08 Jul 2019 249
7 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธนีจับมือปศุสัตว์จ.สุราษฎร์ธานี สนองปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ 04 Jul 2019 264
8 มรส. ร่วมฟื้นฟูข้าวหอมไชยา หนุนอาชีพวิสาหกิจชุมชนเร่งพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 04 Jul 2019 222
9 มรส.ยกระดับ OTOP ชุมชน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SRU Start Up Thailand 4.0 01 Jul 2019 202
10 มรส.จับมือกรมพลศึกษา ยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาสนองแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 01 Jul 2019 157
11 มรส.จับมือ 20 โรงเรียนภาคใต้ เดินหน้า Big Project สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน 26 Jun 2019 160
12 สภา มรส.มีมติเสนอชื่อ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 25 Jun 2019 311
13 มรส.จัดปฐมนิเทศ ปูทางสร้างนักศึกษา มีคุณธรรม นำปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 25 Jun 2019 150
14 นศ.ธุรกิจอาหาร มรส.คว้าอันดับ 1 กวาด 4 รางวัล งาน Andman Hotelier 2019 24 Jun 2019 217
15 มรส.อัญเชิญ-มอบเข็มตรา'พระราชลัญจกร'แก่นักศึกษาใหม่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 21 Jun 2019 1894
16 มรส.ร่วมกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศรอบพื้นที่ 21 Jun 2019 201
17 มรส.ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ " เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นธรรมในสังคม" 20 Jun 2019 215
18 มรส.หนุนผู้สอนจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน 20 Jun 2019 138
19 มรส.สืบสานพระราชปณิธาน ร.10 ร่วมขยายผลอบรมจิตอาสา 904 'เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์' 20 Jun 2019 155
20 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอภิปรายและสัมมนา "พบ กพว. ครั้งที่ 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลงานทางวิชาการ" 19 Jun 2019 189
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 42