ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 มรส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน ”วันมหิดล” 24 Sep 2020 17
2 มรส.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 24 Sep 2020 12
3 มรส.ผนึกกำลัง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ รวมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร 24 Sep 2020 13
4 มรส.จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 23 Sep 2020 12
5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยชิงพื้นที่ 23 Sep 2020 12
6 มรส. ห่วงใย ผู้สอบ ก.พ. สนับสนุนแอลกอฮอล์เจลแก่สนามสอบทั่วทั้ง จ.สฎ. 22 Sep 2020 10
7 มรส.ร่วมรับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการประกวดสื่อนวัตกรรม"โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน" 21 Sep 2020 11
8 สสอ.มรส.พร้อมด้วยสำนักข่าวลูกยางนิวส์ ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานประชาสัมพันธ์ 20 Sep 2020 19
9 TO BE NUMBER ONE มรส. ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 16 Sep 2020 93
10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 63 ชมรมมุสลิมสัมพันธ์...ใช้ความรักขับเคลื่อนการดำเนินงาน 14 Sep 2020 70
11 มรส. หนุนเสริมยกระดับเครื่องแกงครัวเรือนสู่นานาชาติ…ส่งวิศวกรสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 14 Sep 2020 80
12 ศูนย์วิทย์ฯ มรส. ดันสมรรถนะด้านวิทย์-คณิตแก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. 14 Sep 2020 63
13 นศ. นิติศาสตร์ มรส. รุกเผยแพร่กฎหมายใกล้ตัวหวังเลี่ยงการทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 11 Sep 2020 176
14 มรส.จัดประชุมปฏิบัติการวิพากย์แผนแม่บทพัฒนาแหล่ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 09 Sep 2020 203
15 รก.อธิการบดี มรส.รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE ได้เกิดประสิทธิภาพดียิ่ง 09 Sep 2020 162
16 มรส.จัดกิจกรรม ''กระทงน้อย พร้อมมาลา น้อมนำมา บูชาครู" 03 Sep 2020 485
17 งานบริการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา มรส. ร่วมสนองงานโครง อพ.สธ.-สฏ. 03 Sep 2020 160
18 มรส.จัดโครงการเสริมความรู้ความเข้าใจให้ นศ.สหกิจศึกษา เตรียมพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ระบบการทำงานจริง 03 Sep 2020 160
19 มรส.มอบช่อดอกไม้​เเสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือ​เดินทาง​ฯ สุราษฎร์​ธานี​ 03 Sep 2020 121
20 มรส.จับมือ เอไอเอส พัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย(WIFI)ที่ทันสมัย 03 Sep 2020 107
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 60