Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
101 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จัดประชาพิจารณ์รอบสองร่วมออกแบบ "มหาวิทยาลัยที่ทุกคนอยากเห็น" 18 Feb 2016 887
102 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือสถานทูตอเมริกาทาบศิลปินฮิปฮอประดับโลกเวิร์กชอป-แสดงโชว์ 16 Feb 2016 651
103 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 15 Feb 2016 787
104 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ตะลุย รับใช้สังคม หวัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 15 Feb 2016 367
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับการขับเคลื่อนพันธกิจรับใช้สังคม 15 Feb 2016 477
106 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมพร้อม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 Feb 2016 592
107 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 10 Feb 2016 479
108 คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เรียนรู้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” ในพื้นที่ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 Dec 2015 713
109 การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและชุมชน คณะนิติศาสตร์ โครงการ “คลินิกกฎหมาย” ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 11 Dec 2015 854
110 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรส. และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 09 Dec 2015 777
111 ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 09 Dec 2015 563
112 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 04 Dec 2015 381
113 ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 03 Dec 2015 393
114 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรม (โนรา) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Nov 2015 484
115 โครงการ "จิตอาสา พัฒนาร่วมบุญ" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Nov 2015 604
116 มรส.จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 7 16 Nov 2015 641
117 อธิการบดีมรส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร 06 Nov 2015 322
118 พิธีลงนามตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2558 04 Nov 2015 491
119 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Western Mindanao State University 30 Oct 2015 720
120 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" 30 Oct 2015 541
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 10