Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
101 ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 09 Dec 2015 544
102 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 04 Dec 2015 373
103 ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 03 Dec 2015 388
104 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรม (โนรา) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Nov 2015 477
105 โครงการ "จิตอาสา พัฒนาร่วมบุญ" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Nov 2015 585
106 มรส.จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 7 16 Nov 2015 628
107 อธิการบดีมรส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร 06 Nov 2015 317
108 พิธีลงนามตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2558 04 Nov 2015 483
109 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Western Mindanao State University 30 Oct 2015 664
110 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" 30 Oct 2015 528
111 มรส.ร่วมจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 27 Oct 2015 373
112 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม "วันพยาบาลแห่งชาติ" 22 Oct 2015 583
113 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 08 Oct 2015 792
114 โครงการบริหารจัดการเครือข่ายพุทธทาสภิกขุ: กิจกรรมสัมมนาการพัฒนาชุมชนพุมเรียง 01 Sep 2015 815
115 ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนาจัดโครงการ Panorama ASEAN 21 Aug 2015 1022
116 เปิดนิทรรศการสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนโรงเรียนบ้านปากกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 Aug 2015 870
117 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 14 Aug 2015 893
118 สถาบันภาษา จัดสัมมนา "มิติใหม่ในการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรในระดับอุดมศึกษา" 10 Aug 2015 667
119 เสวนาเรื่อง ร้อยอดีต ร้อยอนาคต ร้อยปีสุราษฎร์ธานี 24 Jul 2015 1229
120 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 22 Jul 2015 2116
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 10