ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1021 นักชก มรส. ในการแข่งขันกีฬามวยไทยมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 24 Mar 2015 1050
1022 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตุง 19 Mar 2015 3902
1023 มรส.จัดโครงการ "เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน 19 Mar 2015 938
1024 โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยต้านภัยยาเสพติด 18 Mar 2015 885
1025 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มรส. กับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น HERP CONGRESS III 11 Mar 2015 883
1026 มรส.ชนะเลิศโครงการแข่งขันหนังตะลุงคว้าถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 10 Mar 2015 698
1027 โครงการเดินตามพ่อสู่ความพอเพียง โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 Mar 2015 788
1028 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 09 Mar 2015 551
1029 โครงการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตำบลท่าทอง 02 Mar 2015 1287
1030 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02 Mar 2015 937
1031 มรส.สนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด. 24 Feb 2015 1849
1032 บริการวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Feb 2015 778
1033 คณะครุศาสตร์จัดจัดอบรมโครงการ "นิทานพาสุข สนุกกับพหุปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย" 22 Jan 2015 1102
1034 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 20 Jan 2015 1070
1035 พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ 21 Nov 2014 7495
1036 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างสังคม 08 Nov 2014 1114
1037 กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 08 Nov 2014 1209
1038 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สีสันสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง 08 Nov 2014 1070
1039 อธิการบดี ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08 Nov 2014 740
1040 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับสถานทูตอเมริกา สำนักงาน ก.พ. และสถาบันสอนภาษาเอยูเอ (AUA) จัดแนะแนวการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา 05 Nov 2014 1327
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 Next > End >>
Page 52 of 54