Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
141 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น อบรมครู ตชด.หวังพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 12 May 2015 563
142 คณะกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ ตรวจประเมินผลการดำเนินงานและเก็บคะแนน การประกวดระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 12 May 2015 1108
143 กิจกรรมเดินบาตรและฟังธรรมเวทีสากัจฉา ณ วัดตระพังจิก (สวนโมกขพลาราม แห่งแรก) 11 May 2015 1024
144 มรภ.สุราษฎร์ จัดงานวิชาการแลกเปลี่ยนมุมมองสู่ประชาคมอาเซียน 06 May 2015 658
145 โครงการ "เรียนรู้วิถีชุมชนลุ่มน้ำตาปี" โดยหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 23 Apr 2015 1068
146 วนช.รุกเดินหน้าเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ รับนักศึกษาปี 59 เริ่มที่เวียดนาม 23 Apr 2015 2198
147 มรส. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 19 Apr 2015 777
148 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มรส. บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ พัฒนาด้านภาษากับโรงเรียนกลุ่มท่าทองอุแท 07 Apr 2015 866
149 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมือทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของ 7 มหาวิทยาลัย 26 Mar 2015 1596
150 คณะมนุษย์ฯ มรส. อบรมแกนนำชุมชน ร่วมต้านยาเสพติด 24 Mar 2015 991
151 นักชก มรส. ในการแข่งขันกีฬามวยไทยมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 24 Mar 2015 820
152 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตุง 19 Mar 2015 2259
153 มรส.จัดโครงการ "เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน 19 Mar 2015 718
154 โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยต้านภัยยาเสพติด 18 Mar 2015 581
155 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มรส. กับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น HERP CONGRESS III 11 Mar 2015 675
156 มรส.ชนะเลิศโครงการแข่งขันหนังตะลุงคว้าถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 10 Mar 2015 501
157 โครงการเดินตามพ่อสู่ความพอเพียง โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 Mar 2015 611
158 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 09 Mar 2015 427
159 โครงการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตำบลท่าทอง 02 Mar 2015 831
160 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02 Mar 2015 688
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 10