ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
21 มรส.รับน้องอย่างมีวัฒนธรรม สร้างจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 21 Jun 2018 183
22 มรส.จับมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 19 Jun 2018 688
23 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ อบรมครู ตชด. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุค 4.0 17 Jun 2018 908
24 มรส.พร้อมจัดประเพณีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 รับน้องสร้างสรรค์อย่างมีวัฒนธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตชั้นเยี่ยม 14 Jun 2018 946
25 นิติ มรส.MOU สหรัฐฯ เน้นสานสัมพันธ์ร่วมเเลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ 13 Jun 2018 386
26 ครุศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รร.เครื่อข่าย ช่วยลดขยะในชุมชน หนุน นร.ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์แก้ปัญหาขยะในประเทศ 13 Jun 2018 486
27 คณะพยาบาลฯ มรส.ผลิตพี่เลี้ยงเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จัดพิธีรับวุฒิบัตรหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง 12 Jun 2018 626
28 มรส.ลงพื้นที่สร้างความรู้การพึ่งตนเองในภาวะเหตุฉุกเฉิน เสริมทักษะพื้นฐานการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเล 11 Jun 2018 571
29 นศ. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับรางวัลความประพฤติดี ตอกย้ำแนวคิดผลิตบัณฑิตต้นแบบ สร้างปัญญา ศรัทธาความดี 09 Jun 2018 182
30 สำนักส่งเสริมฯ ระดมแนวคิดหนุนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มรส. เสริมศักยภาพ กลยุทธ์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร 08 Jun 2018 631
31 นศ.ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ รับรางวัลประกวดวาดภาพระดับประเทศ จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 07 Jun 2018 1247
32 ครุฯ มรส.ระดมความคิดจัดระบบการเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เน้นดึงศักยภาพผู้สอนออกมาถ่ายทอดให้ นศ.ได้อย่างมีคุณภาพ 07 Jun 2018 356
33 มรส.เปิดบ้านรับ มรน.ดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูยุค 4.0 06 Jun 2018 282
34 นิเทศฯ มรส.หนุนทักษะวิชาชีพส่ง นศ.เข้าประกวดหนั้งสั้น "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย"  03 Jun 2018 768
35 มรส.เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภาพใน เสริมทักษะพัฒนางานด้านการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 01 Jun 2018 500
36 มรส.โชว์3ผลงาน“ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม” ปี 2561 ปั่นศิลปินรุ่นใหม่ หนุนทักษะระบบคิดสร้างสรรค์ 31 May 2018 698
37 มรส.เดินหน้าพัฒนาบุคลากรเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างทักษะการปฏิบัติงานและให้บริการที่เป็นเลิศ 30 May 2018 517
38 มรส.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสร้างต้นทุนทางปัญญา หนุนระบบพี่เลี้ยงเกษตรกรยุคใหม่พึ่งพาตนเอง 27 May 2018 833
39 มรส.จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา สืบสานปณิธานธรรม112ปี“คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” 25 May 2018 602
40 มรส.เป็นเจ้าภาพเปิดเวทีเสนอผลงานวิจัย10 เรื่อง 10 ประเทศ ร่วมถกชี้ทิศทางสถานการณ์ความก้าวหน้าด้านภาษาในอาเซียน 25 May 2018 515
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 25