ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
201 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับการขับเคลื่อนพันธกิจรับใช้สังคม 15 Feb 2016 490
202 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมพร้อม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 Feb 2016 613
203 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 10 Feb 2016 494
204 คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เรียนรู้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” ในพื้นที่ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 Dec 2015 734
205 การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและชุมชน คณะนิติศาสตร์ โครงการ “คลินิกกฎหมาย” ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 11 Dec 2015 883
206 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรส. และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 09 Dec 2015 803
207 ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 09 Dec 2015 602
208 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 04 Dec 2015 391
209 ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 03 Dec 2015 403
210 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรม (โนรา) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Nov 2015 504
211 โครงการ "จิตอาสา พัฒนาร่วมบุญ" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Nov 2015 661
212 มรส.จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 7 16 Nov 2015 656
213 อธิการบดีมรส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร 06 Nov 2015 330
214 พิธีลงนามตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2558 04 Nov 2015 510
215 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Western Mindanao State University 30 Oct 2015 845
216 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" 30 Oct 2015 574
217 มรส.ร่วมจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 27 Oct 2015 388
218 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม "วันพยาบาลแห่งชาติ" 22 Oct 2015 615
219 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 08 Oct 2015 848
220 โครงการบริหารจัดการเครือข่ายพุทธทาสภิกขุ: กิจกรรมสัมมนาการพัฒนาชุมชนพุมเรียง 01 Sep 2015 864
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 Next > End >>
Page 11 of 15