ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
61 มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น ... หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี 19 Dec 2019 637
62 มรส.ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาด 19 Dec 2019 672
63 นศ.มรส.คว้าทุน มูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 18 Dec 2019 637
64 มรส.จัดเวทีระดมความคิดเห็นศิษย์เก่าจังหวัดระนอง ส่งเสริมความผูกพันนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ 18 Dec 2019 637
65 มรส.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 Dec 2019 690
66 กองคลัง มรส.จัดการความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เพื่อยกระดับการเงินและงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ 18 Dec 2019 713
67 มรส.จัดโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการยานพาหนะ 17 Dec 2019 624
68 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ 17 Dec 2019 643
69 มรส.ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัยและระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน 16 Dec 2019 583
70 มรส.ร่วมจัดโครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” 2562 16 Dec 2019 434
71 มรส.จับมือสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ชูคนดีศรีสุราษฎร์ จัดพิธีมอบรางวัล”เพชรนารายณ์ ครั้งที่ 3” 14 Dec 2019 420
72 มรส.ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 13 Dec 2019 692
73 มรส.ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในสำนักงานอธิการบดี 13 Dec 2019 533
74 มรส.ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12 Dec 2019 504
75 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 12 Dec 2019 524
76 มรส.ยกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 11 Dec 2019 583
77 มรส. ร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 09 Dec 2019 504
78 มรส.จัดโครงการ Happy Money Happy Retirement สร้างแผนการเงินและแผนเกษียณสุข 09 Dec 2019 648
79 มรส.จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (green office) ที่ประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม 09 Dec 2019 607
80 มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่มในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 05 Dec 2019 453
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 54