Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
81 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีสร้าง ‘ห้องสมุดมนุษย์’ทาบ ‘ศุ บุญเลี้ยง’ เป็นหนังสือมีชีวิตให้ น.ศ.อ่าน 31 Mar 2016 753
82 โครงการปันรัก..ปันความรู้..สู่บ้านเกิด..นักกฎหมายภาคปฎิบัติ โดยคณะนิติศาสตร์ มรส. 17 Mar 2016 738
83 สภาวิชาชีพบัญชีผุดสาขาใหม่ที่ราชภัฏสุราษฎร์ฯ หวังพัฒนานักศึกษาเป็นนักบัญชีมืออาชีพ 15 Mar 2016 620
84 โครงการบริการวิชาการ "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนและการพนัน” โดยคณะนิติศาสตร์ 14 Mar 2016 578
85 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน" โดยคณะนิติศาสตร์ 14 Mar 2016 506
86 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส.จับมือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 02 Mar 2016 755
87 งานวัฒนธรรมเมาลิดินนบี (ซล.) ฮ.ศ.1437 โดยชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 28 Feb 2016 698
88 ม.ราชภัฏสุราษฎร์จับมือท้องถิ่นร่วมดัน "หาดนางกำ" ชูแผนท่องเที่ยว 3 อำเภอ "ดอนสัก-สมุย-พะงัน" 27 Feb 2016 1074
89 โครงการ ราชสีห์ มรส. ร่วมใจเปิดเปิดตำนานถ้ำหนองไหล และบูรณะพ่อตาชังกะ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 Feb 2016 775
90 น.ศ. ราชภัฏสุราษฎร์ ฯ ผุด ‘ศูนย์อาสาสมัคร’อธิการบดีชี้ จิตอาสาช่วยสร้างชาติเข้มแข็ง 19 Feb 2016 671
91 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จัดประชาพิจารณ์รอบสองร่วมออกแบบ "มหาวิทยาลัยที่ทุกคนอยากเห็น" 18 Feb 2016 879
92 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือสถานทูตอเมริกาทาบศิลปินฮิปฮอประดับโลกเวิร์กชอป-แสดงโชว์ 16 Feb 2016 643
93 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 15 Feb 2016 777
94 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ตะลุย รับใช้สังคม หวัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 15 Feb 2016 359
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับการขับเคลื่อนพันธกิจรับใช้สังคม 15 Feb 2016 473
96 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมพร้อม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 Feb 2016 588
97 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 10 Feb 2016 475
98 คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เรียนรู้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” ในพื้นที่ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 Dec 2015 705
99 การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและชุมชน คณะนิติศาสตร์ โครงการ “คลินิกกฎหมาย” ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 11 Dec 2015 848
100 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรส. และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 09 Dec 2015 771
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 10