Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
81 มรส.โชว์งานวิจัยภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น 16 Jun 2016 660
82 พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิการสำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 04 Jun 2016 777
83 มรภ.สุราษฎร์ผุด ‘ศูนย์สะเต็มศึกษา’บูรณาการ 4 ศาสตร์โยงห้องเรียนสู่โลกจริง 31 May 2016 644
84 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วม โครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 27 May 2016 582
85 คณะมนุษยศาสตร์ มรส. ส่งเสริมปลูกผักพื้นบ้านเพื่อพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมโรงเรียนกลุ่มท่าทองอุแทและพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี 23 May 2016 335
86 มรส.เตรียมความพร้อมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ตชด.สู่มาตรฐานห้องสมุด 15 May 2016 537
87 มรส. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 14 May 2016 1229
88 โครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สาหร่ายหางกระรอกและรำข้าวสาลีหมักยีสต์ในอาหารเป็ด 08 Apr 2016 1025
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบอุปกรณ์และเครื่องดนตรี จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย 07 Apr 2016 465
90 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส.ก้าวสู่เวทีระดับชาติ ร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01 Apr 2016 544
91 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีสร้าง ‘ห้องสมุดมนุษย์’ทาบ ‘ศุ บุญเลี้ยง’ เป็นหนังสือมีชีวิตให้ น.ศ.อ่าน 31 Mar 2016 764
92 โครงการปันรัก..ปันความรู้..สู่บ้านเกิด..นักกฎหมายภาคปฎิบัติ โดยคณะนิติศาสตร์ มรส. 17 Mar 2016 746
93 สภาวิชาชีพบัญชีผุดสาขาใหม่ที่ราชภัฏสุราษฎร์ฯ หวังพัฒนานักศึกษาเป็นนักบัญชีมืออาชีพ 15 Mar 2016 628
94 โครงการบริการวิชาการ "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนและการพนัน” โดยคณะนิติศาสตร์ 14 Mar 2016 585
95 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน" โดยคณะนิติศาสตร์ 14 Mar 2016 514
96 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส.จับมือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 02 Mar 2016 760
97 งานวัฒนธรรมเมาลิดินนบี (ซล.) ฮ.ศ.1437 โดยชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 28 Feb 2016 702
98 ม.ราชภัฏสุราษฎร์จับมือท้องถิ่นร่วมดัน "หาดนางกำ" ชูแผนท่องเที่ยว 3 อำเภอ "ดอนสัก-สมุย-พะงัน" 27 Feb 2016 1102
99 โครงการ ราชสีห์ มรส. ร่วมใจเปิดเปิดตำนานถ้ำหนองไหล และบูรณะพ่อตาชังกะ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 Feb 2016 783
100 น.ศ. ราชภัฏสุราษฎร์ ฯ ผุด ‘ศูนย์อาสาสมัคร’อธิการบดีชี้ จิตอาสาช่วยสร้างชาติเข้มแข็ง 19 Feb 2016 679
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 10