ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
921 มรส. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 19 Apr 2015 1031
922 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มรส. บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ พัฒนาด้านภาษากับโรงเรียนกลุ่มท่าทองอุแท 07 Apr 2015 1227
923 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมือทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของ 7 มหาวิทยาลัย 26 Mar 2015 1835
924 คณะมนุษย์ฯ มรส. อบรมแกนนำชุมชน ร่วมต้านยาเสพติด 24 Mar 2015 1175
925 นักชก มรส. ในการแข่งขันกีฬามวยไทยมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 24 Mar 2015 1026
926 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตุง 19 Mar 2015 3643
927 มรส.จัดโครงการ "เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน 19 Mar 2015 926
928 โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยต้านภัยยาเสพติด 18 Mar 2015 853
929 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มรส. กับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น HERP CONGRESS III 11 Mar 2015 872
930 มรส.ชนะเลิศโครงการแข่งขันหนังตะลุงคว้าถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 10 Mar 2015 688
931 โครงการเดินตามพ่อสู่ความพอเพียง โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 Mar 2015 777
932 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 09 Mar 2015 542
933 โครงการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตำบลท่าทอง 02 Mar 2015 1254
934 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02 Mar 2015 910
935 มรส.สนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด. 24 Feb 2015 1833
936 บริการวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Feb 2015 767
937 คณะครุศาสตร์จัดจัดอบรมโครงการ "นิทานพาสุข สนุกกับพหุปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย" 22 Jan 2015 1086
938 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 20 Jan 2015 1058
939 พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ 21 Nov 2014 7264
940 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างสังคม 08 Nov 2014 1100
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next > End >>
Page 47 of 49