alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมการจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ซึ่งมี ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์อายับ ซาดัดคาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยลัยเข้าร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ พิธีแสดงความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและฝึกปฏิบัติกว่า 30 อาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษาด้านอาชี กิจกรรมนัดพบแรงงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท 2,500 อัตรา นิทรรศการโลกการศึกษา โลกอาชีพ และคลินิกแรงงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพ/สินค้า OTOP


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี