alt


วันนี้(4 กรกฎาคม 2561)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) นำโดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา(28 กรกฎาคม 2561) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนง ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี