ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล นักวิจัยและคณะ ในโอกาสคว้ารางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในชุดผลงาน นวัตกรรมจากยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต จากเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo2019) นับเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของงานวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สามารถผงาดคว้ารางวัลสูงสุดในเวทีงานวิจัยระดับชาติได้สำเร็จ สมความภาคภูมิและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ทรัพยากรในพื้นที่และนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างแท้จริง


ภาพ : วริศรา นนทฤทธิ์
ข่าว : กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ