alt

วันนี้(19 มิ.ย. 62) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.)ร่วมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามเเนวพระราชดำริ “หลักสูตรประจำ”รุ่นที่ 3/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสา เข้ารับการอบรม จำนวน 1,500 คน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี