alt

เมื่วานนี้ (18 ก.ย.61) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 อย่างสมเกียรติ ตอบแทนความเสียสละในการทำงานที่สร้างสรรค์มาตลอดอายุราชการ พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และการแสดงที่สมเกียรติ พร้อมการบรรเลงดนตรีสร้างความประทับใจตลอดงาน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 8 ท่าน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ 2.อาจารย์ ดร.เอนก สุดจํานงค์ 3.อาจารย์สมชาย สหนิบุตร 4.นายทักษิณ เฝือไชยศรี 5.นายวิรัตน์ รัตนภิรมย์ 6.นายธวัชชัย ฤทธาภัย 7.อาจารย์ชรินทร์ ฉวาง และ8.นางสาวเสาวณีย์ คงคา

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี กล่าวว่า ภูมิหลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแห่งนี้มีบุคคล ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมหาวิทยาลัยด้วยกันมามากมาย ผู้เกษียณทั้ง 8 ท่าน เป็นบุคคลรุ่นบุกเบิก รุ่นดินแดง รุ่นรถส้ม รุ่นไม่มีอินเทอร์เน็ต แม้ภูมิทัศน์จะเปลี่ยนไป แต่ความผูกพันที่ผู้เกษียณมีต่อมหาวิทยาลัย ไม่เคยเปลี่ยนการเกษียณอายุราชการเป็นแค่เพียงพิธีกรรม แต่ความรักความผูกพัน ความปรารถนาดีที่ผู้เกษียณมีต่อมหาวิทยาลัย ไม่แปรเปลี่ยนไปเลยการเกษียณอายุราชการของผู้เกษียณครั้งนี้ เป็นการบอกแค่เพียงผู้เกษียณทุกคนมีอายุครบ 60 ปีเท่านั้น พลังกายพลังใจ ของผู้เกษียณยังมีเต็มเปี่ยม และผู้เกษียณก็ยังเป็นชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานี เฉกเช่นเดิม ความเป็นชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อเป็นแล้วคงลาออก จากความเป็นชาวราชภัฏไม่ได้ เราจะต้องเป็นชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานี สืบไปตลอดกาล

ซึ่งในภาคเช้า คณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการบํานาญ คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โดยในช่วงเย็น จะมีการฉายวีดีทัศน์แนะนําผู้เกษียณอายุราชการ การแสดง 2 ชุด การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร/สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี