alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมสืบสาน'' ประเพณีถือศีลกินเจ'' สักการะองค์เทพ รับประทานอาหารเจ 10 วัน โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน นักศึกษา เข้าร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย มรส.

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันชาวไทยหันมากินเจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มหาวิทยาลัยยินดีที่จะสนับสนุนในทุกด้าน เพราะช่วงกินเจเป็นเวลาที่ฝึกอบรมจิตใจตัวเองให้รู้จักการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ลด ละ เลิก การเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่น ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตประสบความสุขความเจริญ เป็นการต่อชีวิตให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมเทศกาลกินเจทุกท่าน มาร่วมสร้างบุญด้วยการเลิกทานเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจปีนี้

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยชมรมกู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ได้จัดเตรียมอาหารเจไว้บริการผู้ร่วมงานทุกท่าน แต่ในกรณีที่มารับอาหารเจกลับไป ทางคณะผู้จัดขอความร่วมมือทุกท่านให้เตรียมภาชนะมาใส่เอง และขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมหรือภาชนะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านงดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์แล้ว ยังถือเป็นการลดการเบียดเบียนโลกด้วยอีกทางนึ่ง โดยผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมประเพณีถือศีลกินเจ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งมื้อเที่ยงจะเริ่มตอนเวลา 11.30 - 13.00 น. และมื้อเย็น 16.00 - 19.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย มรส.

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ชมรมกู้ชีพ-กู้ภัย มรส.ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี