วันนี้(17 ม.ค.63) ผศ.ดร.วัฒนา​ รัตน​พรหม​ รักษา​ราช​การแทน​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี​ มอบหมายให้​ ผศ. ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ​ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี​(มรส.)​ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตกุศล​ สมทบทุนและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปใช้เป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด ภายในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี​ จ.สุรา​ษฎร์ธานี​ เพื่อหารายได้สมทบทุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปปฏิบัติภารกิจด้านบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส

ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับสิ่งของบริจาคด้วยตนเอง พร้อมกับกล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย และกล่าวเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมชมและเที่ยวงานการกุศลในวันดังกล่าว พร้อมกับขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077- 272798 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี