มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับอำเภอเวียงสระ เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านส้อง วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เทศบาลตำบลบ้านส้อง และพัฒนาการอำเภอเวียงสระ ร่วมสร้างประสบการณ์ความรักดีๆ ที่ควรค่าแก่การจดจำ ไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ... โดยมี นายสุเชาว์ ทูโมสิก ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงสระ เป็นประธาน นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สิญาธร นาคพัน วิทยาลัยนานาชาติท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายคองศิลป์ ชิตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง นางสาวจารุณี บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอเวียงสระ นายสุวัฒน์ ดาวเรือง ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวตำบลบ้านส้อง และนายชัยพร ชัยยศ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ร่วมแถลงข่าวงาน “เวียงสระหัวใจสีชมพู...หอบรักมาห่มป่า” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ท่าน้ำวังหิน บ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.สิญาธร นาคพิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงาน “เวียงสระสีชมพู...หอบรักมาห่มป่า” นับเป็นโครงการต่อยอดการพัฒนาการท่องเชิงนิเวศที่ร่วมกันทำมาตลอดระยะเวลา 4-5 ที่ผ่านมา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ส่งผลให้พื้นที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนชุมชนเป็นจำนวนมาก เช่น ท่าน้ำวังหิน น้ำตก 357 รวมไปถึงการได้รับการจดทะเบียน “รุกข มรดกของแผ่นดิน” จากกระทรวงวัฒนธรรม ให้กับต้นไม้ในชุมชน คือ ทุเรียนเจ้าเมือง และ ต้นไม้คู่ทางพื้นที่ วิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนและประกาศการได้รับการจดทะเบียนเป็น “รุกข มรกดกของแผ่นดิน” กับ “ต้นไม้คู่รัก” ในชุมชน ...โดยทางวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผนกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของชุมชนและโฮมสเตย์ในการรับรองคู่รักทุกคู่ให้เกิดความประทับใจและความสุขกลับไป

สำหรับการจัดงาน “เวียงสระหัวใจสีชมพู หอบรักมาห่มป่า” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าน้ำวังหิน บ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้าง การรู้จักแหล่งท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันแห่งความรักโดยมีกิจกรรม
จดทะเบียนสมรสและถ่ายรูปกับ "ต้นไม้คู่รัก" ที่ขึ้นทะเบียนเป็นต้นไม้ ... "รุกข มรดกของแผ่นดิน" ลำดับที่ 84 ใน ปี 2562 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
สำหรับคู่รักหรือผู้ที่สนใจร่วมงานสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม แบบใดแบบหนึ่ง ได้ดังนี้

1. คู่รักยืนยง...จดทะเบียนสมรส รับเกียรติบัตรคู่รักยืนยง กิจกรรมปลูกรักและถ่ายรูปกับต้นไม้คู่รัก กิจกรรม 1 วัน คือ วันที่ 14 กพ. 2563 รับเพียงจำนวน 14 คู่ #ฟรีตลอดรายการ (รวมแต่งหน้า ใส่ชุดไทยคู่รัก อาหาร 2 มื้อ เสื้อยืดคู่รัก)
2. คู่รักมาราธอน...ไม่ว่าจะเป็นรักแบบใดขอให้มาเป็นคู่..คู่สามีภรรยา คู่แฟน คู่พ่อแม่ คู่แม่ลูก คู่พ่อลูก คู่เพื่อน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมพิสูจน์รักแท้ พิชิตน้ำตก 357 ชิงเงินขวัญถุงและทริปฮันนีมูน กิจกรรมปลูกรัก รับเกียรติบัตรคู่รักมาราธอน ถ่ายรูปกับต้นไม้คู่รัก .. กิจกรรม 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 #ค่าลงทะเบียนเพียง 1,999 บาทต่อคู่ ราคารวมที่พักกับโฮมสเตย์ เสื้อยึดคู่รัก 2 ตัว ผ้าขาวม้าคู่รัก อาหาร 4 มื้อ แต่งหน้า ชุดไทยคู่รัก ..
3. ทั้ง 1 และ 2 ค่าลงทะเบียน 1,999 บาทต่อคู่ จดทะเบียนสมรส และกิจกรรมพิชิตน้ำตก 357

โอนค่าลงทะเบียน 1,999 บาทต่อคู่ได้ที่...
ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 986-7-31019-5
ชื่อบัญชี นายสุวัฒน์ ดาวเรือง/นายวชรเมษ สินนุรักษ์/นางเชาวภา ชูรักษ์
และส่งหลักฐานการโอนทางแชท

สมัครวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 รับจำนวนจำกัด

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
อ.นาวิน วงศ์สมบุญ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี