วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ อาคารกาญจนาภิเษกนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00-12.00 น.
- สอบวิชาความถนัดวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) 13.30 - 14.30 น.

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว/รายงาน

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี