‘ณรงค์ พุทธิชีวิน’ ลั่นพร้อมพลิกโฉมใหม่ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดกว้างการเรียนรู้สู่นอกห้องเรียน ดึงสถานประกอบการและท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษา พร้อมคิดนอกกรอบ 4 พันธกิจอุดมศึกษา ชี้ มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ประเทศชาติ

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 1 มีนาคม 2560 รายการ "อสมท ทอล์ก สัญจร" สถานีวิทยุ อสมท เอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิรตซ์ ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เพื่อสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับนโยบายและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า ดำเนินรายการโดย ดีเจธัชมาศ ทิพย์ทอง

ผศ.ดร.ณรงค์กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมจะพลิกโฉมใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จะต้องไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนและมหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสถานประกอบการและจากชุมชนท้องถิ่นได้ด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานประกอบการ ซึ่งไม่ควรเป็นเพียงผู้รับผลผลิตเท่านั้น แต่ควรเป็นผู้ร่วมสอนและร่วมประเมินผู้เรียนด้วย

อธิการบดี มรส.กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาเรามักพูดกันว่าสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การที่มหาวิทยาลัยยึดติดอยู่กับพันธกิจดังกล่าวทำให้กรอบความคิดคับแคบลง และพลาดโอกาสที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศไปอย่างน่าเสียดาย

“มหาวิทยาลัยควรมีหน้าที่ในการตอบโจทย์ประเทศ เอาปัญหาของชาติมาขึงแล้วมีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเท่าเทียมและทั่วถึง ปัญหาเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ประเด็นประชาธิปไตย สถาบันอุดมศึกษาต้องขยายบทบาทของตนให้มากขึ้น ไม่ใช่แค่ทำเพียงเพื่อตอบโจทย์ 4 พันธกิจเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโฉมใหม่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์สังคมและตอบโจทย์ประเทศได้ด้วย” ผศ.ดร.ณรงค์กล่าว

วันวนัทธ์ วรภู รายงาน

สมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ