ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์ภาษา” 29 มีนาคมนี้ โชว์พันธกิจและผลงานจากวันวานถึงวันพรุ่งนี้ พร้อมกิจกรรมดี ๆ มากมาย ทั้งชี้ทางสอบไอเอลส์ แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ พร้อมทาบเชิญนักแสดงวัยรุ่นดีกรีอาจารย์พิเศษอินเตอร์จุฬาฯ ‘อลิส ทอย’ สร้างแรงจูงใจคนรุ่นใหม่รักเรียนภาษา

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะจัดกิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์ภาษา 2560” หรือ Language Centre’s Day ขึ้น ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มรส. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษาและพันธกิจของศูนย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

รักษาการอธิการบดีกล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ศูนย์ภาษาจากเมื่อวานถึงพรุ่งนี้” หรือ From then to Tomorrow เพื่อแนะนำศูนย์ภาษา พันธกิจต่าง ๆ ของศูนย์ รวมถึงโครงการในอนาคตที่ศูนย์กำลังจะทำด้วย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ประกวดสุนทรพจน์เรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เกมและสันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเปิดกว้างให้ครู-นักเรียนในท้องถิ่น นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

ผศ.สมทรงกล่าวอีกว่า ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศก็มีการบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพร้อมแนะแนวการสอบไอเอลส์ นอกจากนี้ศูนย์ภาษายังได้เชิญวิทยากรจากภายนอก คุณอลีสญาฌ์ ทอย นักแสดงวัยรุ่นและอาจารย์พิเศษ คณะอักษรศาสตร์ (อินเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายพิเศษเรื่อง “เปิดโลกภาษากับอลิส ทอย” เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ด้วย

“ศูนย์ภาษาเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ที่ผ่านมาศูนย์ภาษามีการจัดอบรมสัมมนาด้านภาษาให้กับบุคคลทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ” รักษาการอธิการบดีกล่าว

อนึ่ง สำหรับศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังมีสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายของสถาบันในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนศูนย์ภาษาให้เป็น “สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”