alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและกองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในวันที่ 3 - 4 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องเรียนรู้ 2 ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการประดิษฐ์และการถ่ายทอดความรู้ให้กับจิตอาสาและผู้สนใจ เป็นต้นแบบในการสอนการทำดอกไม้จันทน์ ในโครงการ “มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ในการเป็นวิทยาการอบรม

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดโครงการนี้คือ ทุกคนที่ร่วมโครงการจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย ผู้สนใจจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ก็หาช่วงเวลาว่างเข้ามาเลย มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดประตูยินดีต้อนรับเสมอ และจำนวนดอกไม้จันทน์ที่ได้ไม่สำคัญเท่าการร่วมแรงร่วมใจกันในทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักเพราะทุกคนเสมอภาคกันหมดเมื่อมาทำดอกไม่จันทน์

ทางด้าน น.ส.กานดา มีชัย นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมอบรมการเป็นต้นแบบในการสอนการทำดอกไม้จันทน์ เปิดเผยว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงาน ถือเป็นการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ขอเชิญชวนจิตอาสาและผู้สนใจร่วมทำ ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไว้แล้ว แค่พกใจแห่ความจงรักภักดีมาเพราะทุกคนสามารถทำได้


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก เขียนข่าว

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี