สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ดันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมสืบสารประเพณี วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ และวัดใกล้เคียงในชุมชน โดยมี อาจารย์ นักศึกษา บุคลาการ มรส.ร่วมกับโรงเรียนในชุมชนและชาวบ้านในท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมตอบแทนสังคม


อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ครั้งนี้ได้มีการจัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ในวันที่ 6 ก.ค. 2560 และจัดขบวนแห่และถวายเทียนพรรษาในวันที่ 7 ก.ค. 2560 ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 ขบวนตามวัดต่างๆในชุมชนใกล้เคียง คือ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม วัดโมกขธรรมารามและวัดนิคมธรรมาราม เพื่อมุ่งให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม


ด้าน คุณเกสินี รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางราชภัฏสุราษฎร์ ซึ่งสื่อให้เห็นว่าทางราชภัฏไม่ได้แค่เพียงพัฒนานักศึกษาแค่เพียงด้านวิชาการ แต่ยังพัฒนาลึกไปถึงจิตใจให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสา พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยท้องถิ่นทุกครั้งที่มีโอกาส เช่นงานถวายเทียนพรรษาวันนี้ที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทั้งทางราชภัฏ โรงเรียน ชุมชนและวัด สิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญที่จะส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้ง ณ ตอนนี้และในอนาคต


ส่วน นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรส. บอกว่า ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันนี้ ก็ดีใจและมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศาสนา อีกทั้งยังได้ร่วมแรงร่วมใจกับเพื่อนๆในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี