ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษามุสลิม ชั้นปีที่ 1 โดยมีผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนักศึกษาใหม่มุสลิม กว่า 300 คน ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ที่ให้โอกาสทุกคนอย่างเสมอภาค มรส.ให้ความสำคัญกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์ อย่างยิ่ง และขอแสดงความชื่นชมในความสามัคคีของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มรส.เป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมใจกันประกอบกิจกรรมที่ดีก่อให้เกิดความสามัคคีแก่นักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังช่วยให้รุ่นน้องที่เข้ามาเรียนใหม่ที่อยู่ในช่วงปรับตัว รุ่นพี่ช่วยกันประคับประคอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ถึงวันเรียนจบการศึกษา ได้สู่อ้อมอกครอบครัวอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ ต่อไป

ด้านอาจารย์อาดือนา นิโด ที่ปรึกษาชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มรส.กล่าวว่า ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิมในครั้งนี้ว่านักศึกษาที่เข้ามาใหม่ ต้องเรียนรู้ใหม่ อยู่สภาพแวดล้อมใหม่ ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่รุ่นพี่รุ่นน้องได้สร้างความสัมพันธ์อันดี และช่วยกันประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว/ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี