วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) นางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนายศิริชัย ทองจีน นักวิชาการงานอาคารสถานที่ ได้นำนางสุวรรณา นาเอก นักจัดการอาคารและบริเวณ เข้าพบอธิการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานหลังจากปฏิบัติหน้าที่เพื่อ มรส.มาอย่างยาวนาน

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวชื่นชม นางสุวรรณา นาเอก ว่าทางมหาวิทยาลัยต้องขอยกย่องเเละน่าเคารพในการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญของราชภัฏสุราษฎร์ฯอีกท่าน ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญวิธีการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่สำคัญขอขอบคุณ ที่ได้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยเเห่งนี้ให้น่าอยู่

นางสุวรรณา นาเอก เปิดเผยว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ได้ทำงานใน มรส. ซึ่งมีแต่คนที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจได้เสมอในทุกๆวัน ที่สำคัญเป็นสถานที่ในการรับใช้ในหลวงของชาวไทย และทุกคนร่วมกันทำงานในลักษณะที่เห็นได้ว่า เอาใจใส่ในงาน คิดถึงความสะดวกของคนอื่นที่ต้องทำงานจากผลงานของเรา เรียกว่าทำงานต่อเนื่องกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ทำอะไรซ้ำๆโดยไม่คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ได้เห็นงานต่างๆที่ทำง่ายขึ้น ดีขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น อยู่เสมอจากสมาชิกทุกๆคน หากมีโอกาสก็จะกลับมาเยือนสถานที่แห่งความทรงจำอันดีที่ มรส. แน่นอน


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ