เมื่อวันพุธ ที่9 สิงหาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ “Family 3 Kidsai Thailand”ซีซั่น 3 จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะความรู้ด้านการศึกษาให้เยาวชนไทย เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ กล้าคิดกล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ส่งนายอิทธิพล เหมทานนท์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนในการแข่งขันโครงการ “Family 3 Kidsai Thailand”ซีซั่น 3 ในครังนี้


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี