สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต่อยอดนวัตกรรม เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา โดยมี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมโชว์ผลงานสุดล้ำ “เรือเก็บกวาด ช่วยชาติกู้วิกฤต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม...ตามรอยพ่อหลวง”ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) วันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ

อ.วิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตนและคณะ ได้ร่วมกันพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยละระยะเวลาและต้นทุนในการเก็บผักตบชวาได้อย่างดีเยี่ยม ตนได้วิจัยและพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวาขึ้น โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้เวลา 1 ปีเต็ม ในการพัฒนาเรือดังกล่าวจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยตัวเรือจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดหาได้ง่ายในประเทศไทย


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ


ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี