ภาพเป็นข่าว...เมื่อวันที่่ 27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นเจ้าของพื้นที่ในการจัดโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีท่านพีรศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ท่านอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ และท่านเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาร่วมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอย่างคับคั่ง จนห้องที่ใช้ในการประชุมดูเล็กไปโดยปริยาย บรรยากาศการรับฟังเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะพี่น้องส่วนใหญ่คือ ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาและหวังจะให้สนช.เป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปยังรัฐบาล


นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี