ภาพเป็นข่าว...มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัด"กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโถง หอประชุมวชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพร้อมใจกันบริจาคโลหิตอย่างคับคั่ง

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี