วันนี้(21 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการในระดับเอเชียกับโรงเรียนยานากาวาจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเอเชีย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากหลายประเทศสนใจมาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้เพราะเรามีหลักสูตรนานาชาติที่เอื้อต่อการเข้าศึกษาต่อ และมีระบบในการดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากหลายโรงเรียนในหลายประเทศส่งนักเรียนเข้ามาเรียนต่อ เนื่องจากหลักสูตรการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของบุคลากรในหลายประเทศที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน

ด้าน Mr.ken Kago ผู้บริหารโรงเรียนยานากาวาจากประเทศญี่ปุ่น เผยว่า ในความร่วมมือด้านการศึกษาในปีนี้ จะมีนักศึกษาจาก รร.ยานากาวา ญี่ปุ่น จะมาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ที่เกาะสมุย และส่งนักเรียนที่จบมัธยมแล้วต้องการศึกษาต่อที่ไทยมายังวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยทางโรงเรียนต้องการส่งนักเรียนมัธยมของเค้ามาเข้าเรียนช่วง summer ที่จะถึงนี้


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี